Gospel en Christelijke liederen Nederlandstalig

Titel
Fluist’ring der Hoop / Whispering hoop
Jim Reeves
Ga met God en hij zal met je zijn
Remco Hakkert
Hijgend hert der jacht ontkomen
Ps 42
Licht van de wereld
Opwekking 595
Loop dan altijd naar het licht
L.A. The Voices
Luister naar zijn stem / Stay with me till the morning
Vicky Brown
Op de grote stille heide
Pieter Louwerse/Johannes Worp
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Opwekking 42
Tienduizend redenen
Opwekking 733
Wat de toekomst brengen moge / The rose
Gezang 293 / Bette Midler
Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Opwekking 706
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Opwekking 614